Blog

Psycholog Legnica

Nieraz słyszymy o przeróżnych zakłóceniach rozwoju człowieka. Jednak nie każdy wie, z czego najczęściej biorą się zaburzenia psychologiczne, są one zwykle wywołane przez wolne, lub prędkie tempo rozwoju. W dyscyplinie zakłóceń psychologicznych zakomunikować jesteśmy w stanie dwie kategorie, między innymi są to zakłócenia parcjalne, rozpoznaje się ją w momencie, kiedy jedna strefa nie działa poprawnie, a reszta stref działa poprawnie, przykładem może być nieprawidłowe funkcjonowanie pamięci, lecz inna strefa jak mowa, myślenie lub wyobraźnia funkcjonują prawidłowo – potwierdza to Poradnia dla par. Drugą taką kategorią są globalne zaburzenia, tu mamy całki inny rodzaj zaburzeń, albowiem strefa psychiczna jak i fizyczna człowieka, funkcjonują nieprawidłowo. Także w zaburzeniach możemy odróżnić kilka typów, a są nimi zaburzenie zachowania, zwykle pojawia się w wieku dziecięcym jak oraz młodzieńczym, pojawia się również rodzaj nadpobudliwości ruchowej, czy też rozmaitego typu tiki, też możemy spotkać się z zahamowaniem psychoruchowym.

Previous article
Psychoterapia Lublin
Next article
Dźwigi Legnica
About the author